Κάντε την αντιστοίχιση:

Αντιστοίχισε τις λέξεις της αριστερής πλευράς με τις αντίστοιχες της δεξιάς.